Lahko skrijem ceno nekaterim artiklom?

Sistem elShop vam omogoča več načinov prikaza cen.

Cene tako lahko prikažete z DDV ali brez. Lahko se odločite, da cen artiklom sploh ne boste prikazovali. 

 

Lahko se odločite tudi za kombinacijo in sicer prikažete cene vsem artiklom razen tistim, ki imajo ceno nastavljeno na 0. V tem primeru se artiklom s ceno 0 le-ta ne bo prikazovala. 

 

Odločite se lahko tudi, da določenih artiklov v trgovini ni mogoče kupiti in je za njih možno zgolj povpraševanje.

 

Velik nabor kombinacij vam omogoča številne kombinacije in načine prikaza artikov. Tako si lahko poslovanje popolnoma prilagodite svojim zatevam.