Vprasalnik
kontakt

elshop spletna trgovina - tehnicni podatki

Tehnični podatki

 

Spletna trgovina omogoča vpis tehničnih podatkov za posamezni izdelek, kar se na spletni strani prikaže v obliki tabele in je dodatek k podrobnemu opisu.

 

Administrator sam določi ali se tehnične karakteristike na strani prikazujejo ali ne.

 

Tehnične podatke se vneprej prirpavi v šifrantu tehničnih podatkov

 

 

Nato vsakemu izdelku dodamo pripadajoče tehnične podatke