Vprasalnik
kontakt

elshop spletna trgovina - sinhronizacija

Povezljivost s poslovnimi programi

 

Spletna trgovina za uporabnike Vasco in za uporabnike Birokrat

 

Spletna trgovina vam omogoča celovito sinhronizacijo vašega prodajnega programa s poslovnimi programi. Na ta način si prihranite veliko časa za posodabljanje vašega prodajnega programa, zalog, cen, ... Prav tako lahko opravljena naročila enostavno prenesete nazaj v program.

 

S sinhronizacijo lahko prenašamo in posodabljamo sledeče podatke s poslovnega programa: 

Naziv, Kratki opis, Dolgi opis, Cena, Slika, Zaloga, Vmeščenost v navigacijsko strukturo

 

Sinhronizacija je enostavna in se vrši z vmesnikom za prenos. Vmesnik za prenos omogoča tudi povratno informacijo v poslovni program in sicer se izbrana naročila lahko prenesejo v poslovni program in se na podlagi njih avtomatsko skreirajo predračuni iz katerih nato enostavno izstavite račun brez ponovnega pretipkavanja in sestave računa.

 

Trenutno sistem omogoča sinhronizacijo spletne trgovine s poslovnima programoma Birokrat in Vasco.

 

Poslovni program Birokrat                     Poslovni program Vasco

 

 

Vmesnik za sinhronizacijo s poslovnim programom

 

Vmesnik za sinhronizacijo spletne trgovine

 

 

 

 www.birokrat.si

 spletna trgovina in birokrat

 

Birokrat

 

Birokrat je sodoben program za vodenje poslovanja podjetij kot tudi samostojnih podjetnikov, društev in javnih zavodov. Namenjen je predvsem splošni uporabi pri pisarniškem poslovanju in vodenju knjigovodstva za storitvene, trgovske ali proizvodne dejavnosti.


Začetki lastnega razvoja programa segajo v leto 1991, tako da je program rezultat več kot 20 letnih izkušenj. Prilagojen je slovenskim standardom in zakonodaji, uporablja ga več kot 12.000 uporabnikov.

 

Moduli in rešitve

Program Birokrat omogoča celovito vodenje poslovanja podjetja:

 

 • Vodenje šifrantov strank in dobaviteljev
 • Obračun potnih nalogov, vodenje gotovinske blagajne in knjigo pošte
 • Izdelavo naročilnic, ponudb, predračunov, dobavnic, računov in drugih dokumentov (dobropisi, avansni računi,...)
 • Elektronska izmenjava dokumentov e-SLOG
 • Vodenje evidence terjatev in obveznosti (zapiranje odprtih postavk)
 • Elektronski plačilni promet (priprava plačilnih nalogov za Proklik, Bančni asistent, Abacom, SKBNet,...)
 • Vodenje enega ali več transakcijskih in deviznih računov
 • Izdelavo davčnih evidenc in obračun DDV
 • Vodenje zalog v skladiščih z vsemi zakonsko predpisanimi evidencami in zapisniki
 • Izdelavo delovnih nalogov in normativov za proizvodno ali za servisno-storitveno dejavnost
 • Obračunavanje zamudnih obresti
 • Obračunavanje plač in honorarjev
 • Register in obračun osnovnih sredstev
 • Vodenje glavne knjige s predlogi letnih zaključnih poslovnih izkazov (dvostavno knjigovodstvo)
 • Vodenje knjige prihodkov in odhodkov
 • Prodajo na maloprodajnih mestih in gostinskih objektih (Birokrat POS)
 • Poslovanje na oddaljenih enotah (dislocirane enote) in mobilno prodajo
 • Program za vodenje računovodstva za več različnih podjetij (računovodska verzija)
 • Uporabo v napredni mrežni povezavi
 • mobilno veleprodajo (Birokrat Portable)
 • pripravo poročil za Intrastat
 • Povezava s sistemi za spletno trgovino (Birokrat eShop)
 • Elektronska izmenjava z računovodstvom (Birokrat SINHRO)